Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Ustawienia dostępu

Aby zapewnić maksymalny poziom ochrony systemu, program ESET Endpoint Security musi być prawidłowo skonfigurowany. Wszelkie zmiany wprowadzone przez niewykwalifikowane osoby mogą spowodować utratę cennych danych. Aby zapobiec nieautoryzowanemu wprowadzaniu zmian, parametry konfiguracji programu ESET Endpoint Security można chronić za pomocą hasła.

Środowiska zarządzane

Administrator może utworzyć politykę ochrony ustawień programu ESET Endpoint Security na połączonych komputerach klienckich za pomocą hasła. Aby utworzyć nową politykę, zobacz Ustawienia ochrony hasłem.

Niezarządzane

Ustawienia konfiguracji ochrony hasłem można znaleźć w menu Ustawienia zaawansowane (F5) w sekcji Interfejs użytkownika > Ustawienia dostępu.

CONFIG_PASSWORD

Chroń ustawienia hasłem — należy tu podać ustawienia hasła. Kliknięcie umożliwia otwarcie okna Ustawienie hasła.

Aby określić lub zmienić hasło służące do ochrony ustawień, należy kliknąć opcję Ustaw.