Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Ikona na pasku zadań

Dostęp do części najważniejszych opcji konfiguracji oraz funkcji można uzyskać po kliknięciu prawym przyciskiem myszy ikony na pasku zadań TRAY_ICON.


note

Aby uzyskać dostęp do menu ikon zasobnika systemowego, upewnij się, że tryb uruchamiania Elementów interfejsu użytkownika jest ustawiony na Pełny.

MENU

Wstrzymaj ochronę — powoduje wyświetlenie okna dialogowego potwierdzenia, które umożliwia wyłączenie silnika detekcji chroniącego przed atakami przez kontrolowanie komunikacji dotyczącej plików, stron internetowych i poczty e-mail.

Menu rozwijane Przedział czasowy pozwala wybrać okres, w trakcie którego ochrona będzie wyłączona.

MENU_DISABLE

Wstrzymaj zaporę (zezwól na cały ruch) — umożliwia dezaktywowanie zapory. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Sieć.

Zablokuj cały ruch sieciowy — zapora będzie blokować cały wychodzący i przychodzący ruch sieciowy i internetowy. Ruch sieciowy można odblokować, klikając opcję Wyłącz blokowanie całego ruchu sieciowego.

Ustawienia zaawansowane — wybranie tej opcji powoduje wyświetlenie drzewa Ustawienia zaawansowane. Dostęp do ustawień zaawansowanych można również uzyskać poprzez naciśnięcie klawisza F5 lub wybranie kolejno opcji Ustawienia > Ustawienia zaawansowane.

Pliki dziennikapliki dziennika zawierają informacje o wszystkich ważnych zdarzeniach, jakie miały miejsce w programie, oraz udostępniają zestawienie wykrytych zagrożeń.

Otwórz program ESET Endpoint Security — powoduje otwarcie głównego okna programu ESET Endpoint Security z poziomu ikony na pasku zadań.

Resetuj układ okna— umożliwia przywrócenie domyślnych wymiarów i położenia okna programu ESET Endpoint Security.

Sprawdź dostępne aktualizacje — umożliwia uruchomienie aktualizacji modułów programu w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony przed szkodliwym kodem.

Informacje — zapewnia dostęp do informacji o systemie, szczegółowych informacji o zainstalowanej wersji programu ESET Endpoint Security i zainstalowanych modułach programu, a także o dacie wygaśnięcia licencji. Informacje dotyczące systemu operacyjnego oraz zasobów systemowych można znaleźć u dołu strony.