Šta je novo u ovoj verziji?

Verzija 8 programa ESET Endpoint Security je objavljena i dostupna je za preuzimanje.

 

Zaštićeni pregledač

štiti veb pregledač od drugih procesa koji su pokrenuti na računaru

koristi pristup nultog poverenja i pretpostavlja da su računar ili njegove mogućnosti zaštite ugroženi ili nedovoljni i ne dozvoljava menjanje memorijskog prostora pregledača i samim tim sadržaja prozora pregledača

funkcija nije podrazumevano aktivna, tako da administratori imaju dovoljno vremena da iskoriste taj potencijal u polisama bezbednosti

Skeniranje WMI i kompletnog registra

poboljšanje skeniranja registra koje može da otkrije i eliminiše zlonamerne reference ili opasan sadržaj bilo gde u registru ili WMI skladištu

provera može da potraje određeno vreme; ove ciljeve skeniranja treba izabrati za sva skeniranja na zahtev, čak i za profil dubokog skeniranja

Ažuriranje mikro komponenti programa (ažuriranje funkcije)

pametno rešenje za smanjenje ESET Endpoint Security održavanja skoro na minimum

MicroPCU može da sačeka na ponovno pokretanje nedeljama

ne reinstalira proizvod sa svim negativnim stranma, kao što je deaktiviranje registracije iz sistema tokom postupka, uključujući prenos konfiguracije

preuzima manje podataka (diferencijalno ažuriranje)

sadrži podsetnik koji je prepoznatljiv ili se može potpuno ukloniti za korisnika i kompatibilan je sa upravljanim mrežama

Ažuriranja bezbednosti i stabilnosti

ažuriranja bezbednosti i stabilnosti će biti distribuirana automatski na podržane verzije (7.x i novije), koje sadrže samo suštinski važne izmene koje će biti dokumentovane uz apsolutnu transparentnost i neprevaziđenu evidenciju promena

 

Ovo izdanje sadrži različite ispravke grešaka i poboljšanja performansi.


Dodatne informacije i snimke ekrana u vezi sa novim funkcijama koje ESET Endpoint Security sadrži potražite u sledećem članku ESET baze znanja:

Šta je novu u verziji 8 programa ESET Endpoint Security?