ESET Endpoint Security 8

ESET Endpoint Security 8 predstavlja novi pristup potpuno integrisanoj bezbednosti računara. Najnovija verzija mašine za skeniranje ThreatSense®, zajedno sa prilagođenim zaštitnim zidom i modulom za zaštitu od bezvredne pošte, štiti računar pomoću brzine i preciznosti. Rezultat je inteligentan sistem koji je uvek u pripravnosti radi zaštite računara od napada i zlonamernog softvera.

ESET Endpoint Security 8 je kompletno bezbednosno rešenje proizvedeno tokom dugoročnog napora da se kombinuju maksimalna zaštita i minimalno opterećenje sistema. Napredne tehnologije, zasnovane na veštačkoj inteligenciji, sposobne su da proaktivno uklanjaju infiltracije virusa, spajvera, trojanaca, crva, advera, rutkitova i drugih Internet napada, a da pri tom ne umanjuju performanse sistema i ne ometaju rad računara.

Program ESET Endpoint Security 8 je prvenstveno predviđen za korišćenje na radnim stanicama u malom poslovnom okruženju.

U odeljku Samostalno korišćenje programa ESET Endpoint Security možete da pronađete teme pomoći podeljene u nekoliko poglavlja i potpoglavlja radi bolje orijentacije i konteksta, uključujući Preuzimanje, Instalacija i Aktivacija.

Kada se ESET Endpoint Security koristi sa uslugom ESET PROTECT u poslovnom okruženju, to vam omogućava da lako upravljate većim brojem radnih stanica klijenta, primenjujete polise i pravila, nadgledate otkrivanje pretnji i daljinski konfigurišete klijente sa bilo kog računara na mreži.

Poglavlje Česta pitanja pokriva neka od najčešćih pitanja i pronađene probleme.


Funkcije i prednosti

Izmenjen korisnički interfejs

Korisnički interfejs u ovoj verziji je značajno izmenjen i uprošćen, na osnovu rezultata testiranja mogućnosti korišćenja. Sav tekst i obaveštenja u okviru grafičkog korisničkog interfejsa su pažljivo pregledana i interfejs sada podržava i jezike koji se pišu s desna na levo, kao što su hebrejski i arapski. Pomoć na mreži je sada integrisana u program ESET Endpoint Security i pruža dinamički ažuriran sadržaj podrške.

Antivirus i antispajver

Proaktivno otkriva i čisti poznatije i nepoznate viruse, crve, trojance i rutkitove. Napredna heuristika otkriva čak i nikad ranije viđene malvere i na taj način vas štiti od nepoznatih pretnji i neutrališe ih pre nego što mogu da naprave štetu. Zaštita pristupa Vebu i Anti-Phishing funkcionišu tako što nadgledaju komunikaciju između Veb pregledača i udaljenih servera (uključujući SSL). Zaštita klijenta e-pošte obezbeđuje kontrolu nad komunikacijom putem e-pošte primljene preko POP3(S) i IMAP(S) protokola.

Redovno ažuriranje

Redovno ažuriranje mašine za otkrivanje (prethodno nazvane „baza virusnih definicija“) i modula programa je najbolji način da se osigura maksimalni nivo zaštite računara.

ESET LiveGrid®
(Cloud-pokretana reputacija)

Možete da proverite reputaciju pokrenutih procesa i datoteka direktno iz modula ESET Endpoint Security.

Daljinsko upravljanje

ESET PROTECT ili ESET Security Management Center vam omogućava da sa jedne centralne lokacije upravljate ESET proizvodima na radnim stanicama, serverima i mobilnim uređajima u umreženom okruženju. Pomoću ESET Security Management Center veb konzole (ESMC veb konzola) možete da pokrećete ESET rešenja, upravljate zadacima, primenjujete polise za bezbednost, nadgledate status sistema i brzo reagujete na probleme ili pretnje na udaljenim računarima.

Zaštita od napada sa mreže

Analizira sadržaj mrežnog saobraćaja i štiti od mrežnih napada. Svaki saobraćaj koji se smatra štetnim se blokira.

Veb kontrola (samo ESET Endpoint Security)

Veb kontrola vam pruža mogućnost da blokirate veb stranice koje su potencijalno uvredljivog sadržaja. Pored toga, poslodavci ili administratori sistema mogu da zabrane pristup za više od 27 unapred definisanih kategorija veb lokacija i preko 140 potkategorija.