Česta pitanja

Ovo poglavlje pokriva neka najčešća pitanja i pronađene probleme. Kliknite na naslov teme da biste saznali kako da rešite problem:

Kako da ažuriram ESET Endpoint Security

Kako da aktiviram ESET Endpoint Security

Kako da upotrebim postojeće akreditive za aktiviranje novog proizvoda

Kako da uklonim virus sa računara

Kako da dozvolim komunikaciju za određenu aplikaciju

Kako da kreiram novi zadatak u planeru

Kako da isplanirate sedmično skeniranje računara

Kako da povežem moj proizvod sa uslugom ESET Security Management Center
- Kako da koristite režim zamene
- Kako da primenim preporučenu polisu za ESET Endpoint Security

Kako da konfigurišem mirror

Kako da nadogradim sistem na Windows 10 uz ESET Endpoint Security

Kako da aktiviram udaljeno nadgledanje i upravljanje

Kako da blokiram preuzimanje određenih tipova datoteka sa interneta

Kako može da se smanji ESET Endpoint Security korisnički interfejs

Ako se vaš problem ne nalazi na prethodno navedenim stranicama pomoći, pokušajte da tražite prema ključnoj reči ili frazi koja opisuje problem u okviru stranica pomoći za ESET Endpoint Security.

Ako ne možete da pronađete rešenje za svoj problem ili pitanje na stranicama pomoći, posetite ESET bazu znanja, gde su dostupni odgovori na česta pitanja i probleme.

Najbolje prakse za zaštitu od malvera sa programom za šifrovanje datoteka (rensomvera)

ESET Endpoint Security i ESET Endpoint Antivirus – najčešća pitanja

Kreirajte ili uredite pravilo za zaštitni zid da biste omogućili RDP povezivanje u programu ESMC

Koje adrese i portove na zaštitnom zidu treće strane treba da otvorim da bi se dozvolile sve funkcije za moj ESET proizvod?

Ako je potrebno, možete da se obratite našem centru za tehničku podršku na mreži sa pitanjem ili problemom. Obrazac za kontakt na mreži se nalazi u oknu Pomoć i podrška u glavnom meniju programa.