Kako da povežem ESET Endpoint Security sa uslugom ESET PROTECT

Kada instalirate ESET Endpoint Security na računaru i želite da uspostavite vezu putem programa ESET PROTECT, uverite se da ste instalirali i ESET Management Agent na radnoj stanici klijenta. On je bitan deo svakog klijentskog rešenja koje komunicira sa ESMC serverom.

Instalirajte ili implementirajte ESET Management Agent na radnim stanicama klijenta

Takođe pogledajte:

Dokumentacija za krajnje tačke kojima se upravlja daljinski

Kako da koristite režim zamene

Kako da primenim preporučenu polisu za ESET Endpoint Security