Kako da primenim preporučenu polisu za ESET Endpoint Security

Najbolja praksa je da nakon povezivanja ESET Endpoint Security sa programom ESET Security Management Center primenite preporučenu polisu ili neku koja je prilagođena.

Za ESET Endpoint Security postoji nekoliko ugrađenih polisa:

Polisa

Opis

Antivirus – uravnoteženo

Bezbednosna konfiguracija koja se preporučuje za većinu podešavanja.

Antivirus – maksimalna bezbednost

Korišćenje prednosti mašinskog učenja, duboka provera ponašanja i SSL filtriranje. Utiče na otkrivanje potencijalno nebezbednih, neželjenih i sumnjivih aplikacija.

Sistem reputacija zasnovan na cloud tehnologiji i sistem povratnih informacija

Aktivira ESET LiveGrid® sistem reputacija zasnovan na cloud tehnologiji, kao i sistem povratnih informacija kako bi se poboljšalo otkrivanje najnovijih pretnji i omogućilo deljenje zlonamernih ili nepoznatih potencijalnih pretnji radi dalje analize.

Kontrola uređaja – maksimalna bezbednost

Svi uređaji su blokirani. Kada neki uređaj želi da se poveže, to mora da dozvoli administrator.

Kontrola uređaja – samo za čitanje

Svi uređaji samo mogu da se čitaju. Upisivanje nije dozvoljeno.

Zaštitni zid – blokiranje svog saobraćaja osim ESMC i EEI veze

Blokira se sav saobraćaj osim veze do programa ESET Security Management Center i ESET Enterprise Inspector Server (samo ESET Endpoint Security).

Evidentiranje – kompletno evidentiranje dijagnostike

Ovaj obrazac obezbeđuje administratoru svu neophodnu evidenciju kada mu je potrebna. Sve se evidentira, od minimalnog obima uključujući HIPS i Threatsense parametre, zaštitni zid. Evidencija se automatski uklanja nakon 90 dana.

Evidentiranje – evidentiranje samo bitnih događaja

Polisa osigurava da će upozorenja, greške i kritični događaji biti evidentirani. Evidencija se automatski uklanja nakon 90 dana.

Vidljivost – uravnoteženo

Podrazumevano podešavanje za vidljivost. Statusi i obaveštenja su aktivirani.

Vidljivost – nevidljivi režim

Obaveštenja, upozorenja, grafički korisnički interfejs i integracija sa kontekstualnim menijem su deaktivirani. Nijedna datoteka egui.exe se ne pokreće. Pogodno za upravljanje isključivo iz softvera ESET PROTECT Cloud.

Vidljivost – smanjena interakcija sa korisnikom

Statusi i obaveštenja su deaktivirani, grafički korisnički interfejs postoji.


Da biste podesili polisu pod nazivom Antivirus – maksimalna bezbednost, koja nameće preko 50 preporučenih postavki za ESET Endpoint Security koji ste instalirali na radnim stanicama, pratite ove korake:


note

Sledeći članak iz ESET baze znanja je možda dostupan samo na engleskom jeziku:

Primenite preporučenu ili unapred definisanu polisu za ESET Endpoint Security koristeći ESMC

1.Otvorite ESMC veb konzolu.

2.Idite na ICON_ESMC_POLICY Polise i proširite meni Ugrađene polise > ESET Endpoint za Windows.

3.Kliknite na opciju Antivirus – maksimalna bezbednost – preporučeno.

4.Na kartici Dodeljeno za kliknite na opciju Dodeli klijente ili Dodeli grupe, a zatim izaberite odgovarajuće računare za koje želite da primenite ovu polisu.

ADMIN_APPLY_POLICY


Da biste videli koja podešavanja se primenjuju za ovu polisu, kliknite na karticu Podešavanja i raširite stablo naprednog podešavanja.

Plava tačka predstavlja izmenjeno podešavanje za ovu polisu

Broj u plavom okviru predstavlja broj podešavanja koje je ova polisa izmenila

Pročitajte više o ESMC polisama

ADMIN_APPLY_POLICY_SETTINGS