Uvod u ESET PROTECT Cloud

ESET PROTECT Cloud vam omogućava da sa jedne centralne lokacije upravljate ESET proizvodima na radnim stanicama i serverima u umreženom okruženju, a da ne morate da imate fizički ili virtuelni server kao za ESET PROTECT ili ESMC. Koristeći (ESET PROTECT Cloud veb konzolu) možete da pokrećete ESET rešenja, upravljate zadacima, primenjujete polise za bezbednost, nadgledate status sistema i brzo reagujete na probleme ili pretnje na udaljenim računarima.

Pročitajte više o ovome u ESET PROTECT Cloud korisničkom uputstvu na mreži