Kako da konfigurišem mirror

ESET Endpoint Security može da se konfiguriše tako da skladišti kopije datoteka ažuriranja mašine za otkrivanje i da distribuira ažuriranja ostalim radnim stanicama na kojima su instalirani ESET Endpoint Security ili ESET Endpoint Antivirus.

Konfigurisanje programa ESET Endpoint Security kao mirror servera za obezbeđivanje ažuriranja putem internog HTTP servera

1.Pritisnite taster F5 da biste pristupili naprednom podešavanju i razvili Ažuriranje > Profili > Mirror za ažuriranje.

2.Razvijte Ažuriranja i uverite se da je aktivirana opcija Odaberi automatski u okviru Ažuriranja modula.

3.Razvijte Mirror za ažuriranje i aktivirajte Kreiraj mirror za ažuriranje i Omogući HTTP server.

Više informacija potražite u poglavlju Mirror za ažuriranje.

Konfigurisanje mirror servera za obezbeđivanje ažuriranja putem deljene mrežne fascikle

1.Kreirajte deljenu fasciklu na lokalnom ili mrežnom uređaju. Ova fascikla mora da bude moguća za čitanje svim korisnicima koji koriste ESET bezbednosna rešenja i moguća za upisivanje sa lokalnog sistemskog naloga.

2.Aktivirajte Kreiraj mirror za ažuriranje u okviru Napredno podešavanje > Ažuriranje > Profili > Mirror za ažuriranje.

3.Odaberite odgovarajuću fasciklu za čuvanje tako što ćete kliknuti na dugme Obriši, a zatim na dugme Uredi. Pregledajte i izaberite kreiranu deljenu fasciklu.


note

Ako ne želite da obezbedite ažuriranja modula putem HTTP servera, deaktivirajte opciju Kreiraj mirror za ažuriranje.