Mirror za ažuriranje

ESET Endpoint Security vam omogućava da kreirate kopije datoteka ažuriranja koje mogu da se koriste za ažuriranje drugih radnih stanica na mreži. Praktično rešenje u LAN okruženju je da se koristi „mirror“ – kopija datoteka ažuriranja – zato što datoteke ažuriranja ne moraju ponovo da se preuzimaju sa servera dobavljača ažuriranja za svaku radnu stanicu ponaosob. Ažuriranja se preuzimaju na lokalni mirror server, a zatim se distribuiraju u sve radne stanice da bi se izbegao rizik od opterećivanja mrežnog saobraćaja. Ažuriranje klijentskih radnih stanica iz Mirror kopije optimizuje raspoređivanje opterećenja mreže i štedi propusni opseg Internet veze.


note

Da biste smanjili internet saobraćaj na mrežama na kojima se korisiti ESET PROTECT radi upravljanja velikim brojem klijenata, preporučujemo da koristite Apache HTTP Proxy, umesto da konfigurišete klijenta kao mirror. Apache HTTP Proxy može da se instalira zajedno sa programom ESET PROTECT pomoću sveobuhvatnog instalacionog paketa ili kao samostalna komponenta. Za više informacija i razlike između usluge Apache HTTP Proxy, Mirror alatke i direktne veze, pogledajte našu stranicu pomoći na mreži za ESET PROTECT.

Opcije konfiguracije za lokalni Mirror server su dostupne u naprednom podešavanju u odeljku Ažuriranje. Da biste pristupili ovom odeljku, otvorite napredno podešavanje pritiskom na taster F5, kliknite na opciju Ažuriranje > Profili i izaberite karticu Mirror za ažuriranje.

CONFIG_UPDATE_MIRROR

Da biste kreirali mirror na radnoj stranici, aktivirajte opciju Kreiraj mirror za ažuriranje. Aktiviranje te opcije aktivira druge opcije konfiguracije mirror kopije, kao što su način pristupa datotekama ažuriranja i putanja ažuriranja ka mirror kopijama datoteka.

Pristup datotekama ažuriranja

Omogući HTTP server – Ako je aktivirana ova opcija, datotekama ažuriranja se može pristupiti putem HTTP-a, za šta nisu potrebni akreditivi.

Načini pristupa mirror serveru su detaljno opisani u odeljku Ažuriranje iz Mirror kopija. Postoje dva osnovna načina pristupa mirror kopiji – fascikla sa datotekama ažuriranja može da se predstavi kao deljena mrežna fascikla ili klijenti mogu da pristupe mirror kopiji koja se nalazi na HTTP serveru.

Fascikla namenjena za skladištenje datoteka ažuriranja za mirror kopiju definisana je u odeljku Fascikla za skladištenje mirror datoteka. Da biste odabrali neku drugu fasciklu, kliknite na dugme Obriši da biste izbrisali unapred definisanu fasciklu C:\ProgramData\ESET\ESET Endpoint Security\mirror i izaberite opciju Uredi da biste potražili fasciklu na lokalnom računaru ili u deljenoj mrežnoj fascikli. Ako je za navedenu fasciklu potrebno ovlašćenje, podaci za potvrdu identiteta moraju se uneti u polja Korisničko ime i Lozinka. Ako se izabrana odredišna fascikla nalazi na mrežnom disku koji radi pod operativnim sistemom Windows NT/2000/XP, navedeno korisničko ime i lozinka moraju da imaju privilegije za upisivanje u izabranu fasciklu. Korisničko ime i lozinku bi trebalo uneti u formatu Domen/korisnik ili Radna grupa/korisnik. Ne zaboravite da unesete odgovarajuće lozinke.

Ažuriranje komponenti programa

Datoteke – Prilikom konfigurisanja mirror servera, možete da navedete verziju jezika za ažuriranja koja želite da preuzmete. Izabrani jezici moraju da budu podržani za mirror server koji konfiguriše korisnik.

Automatski ažuriraj komponente – Omogućava instalaciju novih funkcija i ažuriranja postojećih funkcija. Ažuriranje može da se izvrši automatski, bez intervencije korisnika, a možete i da odaberete da dobijate obaveštenja o njima. Kada se instalira ažuriranje komponente programa, možda će biti potrebno da se računar ponovo pokrene.

Ažuriraj komponente odmah – Ažurira komponente programa na najnoviju verziju.