Samostalno korišćenje programa ESET Endpoint Security

Ovaj odeljak i odeljak Rad sa programom ESET Endpoint Security Korisničkog uputstva su namenjeni korisnicima koji koriste ESET Endpoint Security bez usluge ESET PROTECT, ESET Security Management Center ili ESET PROTECT Cloud. Sve funkcije programa ESET Endpoint Security su u potpunosti pristupačne u zavisnosti od prava naloga korisnika.