Sistemski zahtevi

Za besprekorno funkcionisanje alatke ESET Endpoint Security, sistem bi trebalo da ispunjava sledeće hardverske i softverske zahteve (podrazumevane postavke proizvoda):

Podržani procesori

Intel ili AMD procesor, 32-bitni (x86) sa skupom instrukcija SSE2 ili 64-bitni (x64), 1 GHz ili brži

Operativni sistemi

Microsoft® Windows® 10

Microsoft® Windows® 8.1

Microsoft® Windows® 8

Microsoft® Windows® 7 SP1 sa najnovijim ažuriranjima za Windows (najmanje KB4474419 i KB4490628)

Windows XP i Windows Vista više nisu podržani.


important

Trudite se da operativni sistem uvek bude ažuriran.

Ostalo

Ispunjeni sistemski zahtevi operativnog sistema i drugog softvera instaliranog na računaru

0,3 GB slobodne sistemske memorije (pogledajte napomenu 1)

1 GB slobodnog prostora na disku (pogledajte napomenu 2)

Minimalna rezolucija ekrana: 1024x768

Povezanost sa internetom ili lokalnom mrežom, koji predstavljaju vezu sa izvorom ažuriranja proizvoda (pogledajte napomenu 3)

Dva antivirusna programa koja se istovremeno pokreću na jednom uređaju stvaraju neizbežne neusaglašenosti resursa sistema, kao što je usporavanje sistema kako bi se onemogućio rad računara

Iako instaliranje i pokretanje proizvoda može da bude moguće i na sistemima koji ne ispunjavaju ove zahteve, preporučujemo da prethodno testirate mogućnosti korišćenja na osnovu zahteva vezanih za performanse.


note

(1): Proizvod će možda koristiti više memorije ako se ta memorija inače ne bi koristila na računaru sa velikim brojem infekcija ili prilikom uvoza velikih lista podataka u proizvod (npr. belih lista URL adresa).
(2): Prostor na disku koji je potreban za preuzimanje instalatora, instaliranje proizvoda i čuvanje kopije instalacionog paketa u programskim podacima, kao i za rezervne kopije ažuriranja proizvoda koje podržavaju funkciju vraćanja u prethodno stanje. Proizvod će možda koristiti više prostora na disku ako su odabrane drugačije postavke (npr. kada se čuva veći broj verzija rezervnih kopija ažuriranja proizvoda, ispisa memorije ili zapisa evidencije) ili na zaraženom računaru (npr. usled funkcije karantina). Preporučujemo da ostavite dovoljno slobodnog prostora za ažuriranja operativnog sistema i ažuriranja ESET proizvoda.
(3): Iako to ne preporučujemo, proizvod može da se ažurira ručno sa prenosivih medijuma.