Ažuriranje komponenti programa

Odeljak Ažuriranje komponenti programa sadrži opcije vezane za ažuriranje komponenti programa. Program vam omogućava da unapred definišete njegovo ponašanje kada nova nadogradnja komponente programa postane dostupna.

Ažuriranja komponente programa sadrže nove funkcije ili promene postojećih funkcija iz prethodnih verzija. Možete da ih izvršite automatski, bez intervencije korisnika, a možete i da odaberete da dobijate obaveštenja o njima. Kada se instalira ažuriranje komponente programa, možda će biti potrebno ponovno pokretanje računara.

U padajućem meniju Režim ažuriranja dostupne su tri opcije:

Pitaj pre ažuriranja – Podrazumevana opcija za neupravljane krajnje tačke. Od vas će biti zatraženo da potvrdite ili odbijete ažuriranja komponenti programa kada su ona dostupna.

Automatsko ažuriranje – Ažuriranje komponenti programa će biti automatski preuzeto i instalirano. Imajte u vidu da će možda biti potrebno da ponovno pokrenete računar.

Nikada ne ažuriraj – Komponente programa se uopšte neće ažurirati. Ova opcija je pogodna za instalacije na serverima zato što je servere obično moguće ponovo pokrenuti samo za vreme održavanja.

Podrazumevano, ažuriranja komponenti programa preuzimaju se sa ESET servera skladišta. U velikim ili vanmrežnim okruženjima, saobraćaj može da se distribuira kako bi se dozvolilo keširanje datoteka komponenti programa.

hmtoggle_plus0 Definisanje prilagođenog servera za ažuriranja komponenti programa


note

Izbor opcije koja najviše odgovara zavisi od radne stanice na kojoj će postavke biti primenjene. Imajte na umu da postoje razlike između radnih stanica i servera – na primer, automatsko ponovno pokretanje servera nakon ažuriranja programa može da izazove znatnu štetu.