Vremenski slotovi

Možete da kreirate vremenske slotove, pa da ih zatim dodelite pravilima za kontrolu uređaja i veb kontrolu. Podešavanje Vremenski slotovi se nalazi u okviru opcija Napredno podešavanje > Alatke. Tu možete da definišete najčešće korišćene vremenske slotove (npr. radno vreme, vikend itd) i da ih lako ponovo upotrebljavate bez ponovnog definisanja vremenskih perioda za svako pravilo. Vremenski slot može da se primeni na svaki relevantan tip pravila koji podržava skeniranje zasnovano na vremenu.

CONFIG_TIMESLOTS

Da biste kreirali vremenski slot, uradite sledeće:

1.Kliknite na opciju Uredi > Dodaj.

2.Unesite ime i opis vremenskog slota, pa kliknite na dugme Dodaj.

3.Navedite dan i vreme početka/završetka vremenskog slota ili izaberite opciju Ceo dan.

4.Kliknite na opciju U redu da biste potvrdili.

Svaki vremenski slot može da se definiše pomoću jednog ili više vremenskih perioda zasnovanih na danima i vremenima. Kada se vremenski slot kreira, on se prikazuje u padajućem meniju Primeni tokom u prozoru uređivača pravila kontrole uređaja ili prozoru uređivača pravila veb kontrole.