Podešavanje proxy servera

U velikim LAN mrežama proxy server može da bude posrednik za komunikaciju između računara i Interneta. Ako se koristi ova konfiguracija, potrebno je definisati sledeće postavke. U suprotnom program neće moći da se automatski ažurira. U programu ESET Endpoint Security, podešavanje proxy servera je dostupno u dva različita odeljka u okviru stabla naprednog podešavanja.

Prvo, podešavanje proxy servera može da se konfiguriše u meniju Napredno podešavanje kada izaberete stavke Alatke > Proxy server. Navođenje proxy servera na ovom nivou definiše globalne postavke proxy servera za ceo program ESET Endpoint Security. Ovde navedene parametre koristiće svi moduli koji zahtevaju vezu sa Internetom.

Da biste odredili podešavanja proxy servera za ovaj nivo, izaberite opciju Koristi proxy server, a zatim unesite adresu proxy servera u polje Proxy server, kao i broj za Port za proxy server.

Ako komunikacija sa proxy serverom zahteva potvrdu identiteta, izaberite opciju Proxy server zahteva potvrdu identiteta i unesite važeće korisničko ime i lozinku u odgovarajuća polja. Izaberite opciju Otkrij proxy server da biste automatski otkrili i uneli podešavanja proxy servera. Kopiraće se parametri navedeni u opcijama za internet u programima Internet Explorer ili Google Chrome.


note

Morate ručno da unesete korisničko ime i lozinku u postavke za Proxy server.

Koristi direktnu vezu ako proxy nije dostupan – Ako je ESET Endpoint Security konfigurisan tako da koristi proxy, a taj proxy nije dostupan, ESET Endpoint Security će ga zaobići i direktno će komunicirati sa ESET serverima.

Podešavanje proxy servera može da se izvrši i iz naprednog podešavanja ažuriranja (Napredno podešavanje > Ažuriranje > Profili > Ažuriranja > Opcije povezivanja tako što ćete izabrati Veza putem proxy servera u padajućem meniju Proxy režim). Ovo podešavanje se primenjuje na trenutni profil za ažuriranje i preporučuje se za laptop računare koji često primaju ažuriranja mehanizma sa udaljenih lokacija. Više informacija o ovom podešavanju potražite u odeljku Napredno podešavanje ažuriranja.

PROXY_SERVER