Dodavanje pravila veb kontrole

Prozor sa pravilima veb kontrole omogućava vam da ručno kreirate ili izmenite postojeća pravila filtriranja veb kontrole.

Ime

Unesite opis pravila u polje Ime zbog bolje identifikacije.

Aktivirano

Kliknite na prekidač Aktivirano da biste deaktivirali ili aktivirali ovo pravilo. Ovo može da bude korisno ako ne želite trajno da uklonite pravilo.

Radnja

Birajte između opcija Radnja na osnovu URL adrese ili Radnja na osnovu kategorije:

arrow_down_businessRadnja na osnovu URL adrese

arrow_down_businessRadnja na osnovu kategorije

Prava pristupa

Dozvoli – Pristup URL adresi/kategoriji je dozvoljen.

Upozori – Upozorava korisnika na URL adresu/kategoriju.

Uvek upozori – Upozorava korisnika na URL adresu/kategoriju. I dalje možete da odete na tu veb-lokaciju, ali administrator će dobiti obaveštenje o tome.

Blokiraj – Blokira URL adresu/kategoriju.

Primeni tokom

Omogućava vam da primenite kreirano pravilo tokom određenog vremena. U padajućem meniju izaberite kreirani vremenski slot.

Više informacija o vremenskim slotovima

Nivo ozbiljnosti evidentiranja

Uvek – Evidentira svu komunikaciju na mreži.

Dijagnostika – Evidentira informacije potrebne za fino podešavanje programa.

Informacije – Evidentiraju se informativne poruke, uključujući i poruke o uspešnom ažuriranju kao i svi gorepomenuti zapisi.

Upozorenje – Zapisuje kritične greške i poruke upozorenja.

Nijedno – Ne prave se zapisi evidencije.


note

Nivo ozbiljnosti evidentiranja može da se konfiguriše posebno za svaku listu. ESET Security Management Center može da preuzme zapise sa statusom Upozorenje.

Lista korisnika

Dodaj – Otvara prozor dijaloga Izbor korisnika ili grupa, u kom možete da izaberete željene korisnike. Kada nema izabranog korisnika, pravilo se primenjuje na sve korisnike.

Ukloni – Uklanja izabranog korisnika iz filtera.