Rozšírené protokoly PCAP

Táto funkcionalita je navrhnutá na komplexné vytváranie protokolov pre technickú podporu spoločnosti ESET. Vzhľadom na značnú veľkosť protokolov a spomalenie počítača pri ich vytváraní použite túto možnosť, len ak vás na to vyzval pracovník technickej podpory spoločnosti ESET.

1.Prejdite do časti Rozšírené nastavenia > Nástroje > Diagnostika a povoľte možnosť Zapnúť rozšírené protokoly filtrovania protokolov.

2.Potom sa pokúste znova vyvolať váš problém.

3.Následne vypnite vytváranie rozšírených protokolov PCAP.

4.PCAP protokoly sa nachádzajú v rovnakom adresári ako diagnostické výpisy pamäte, ktoré boli vygenerované:

Microsoft Vista alebo novší operačný systém

 C:\ProgramData\ESET\ESET Security\Diagnostics\

Microsoft Windows XP

 C:\Documents and Settings\All Users\...