Vytvorenie výnimky z oznámenia firewallu

Keď ESET Firewall deteguje škodlivú aktivitu na sieti, zobrazí oznámenie s popisom udalosti. Toto oznámenie obsahuje odkaz, ktorý vám poskytne podrobnejšie informácie o udalosti a umožní vytvoriť výnimku.

note

Poznámka

Ak sieťová aplikácia alebo zariadenie nespĺňa sieťové štandardy, môže dôjsť k opakovanému oznámeniu tej istej udalosti. Takýmto oznámeniam sa dá predísť vytvorením výnimky priamo z oznámenia na obrazovke.