get update-status

Tento príkaz slúži na získanie informácií o aktualizácii produktu. Možný výsledok: { success, error }

 

Príkazový riadok

ermm.exe get update-status

 

Parametre

žiadne

 

Príklad

volanie

 "command":"get_update_status", 

 "id":1, 

 "version":"1" 

}

výsledok

 "id":1, 

 "result":{ 

  "last_update_time":"2017-06-20 13-21-37", 

  "last_update_result":"error", 

  "last_successful_update_time":"2017-06-20 11-21-45" 

 }, 

 "error":null 

}