get configuration

Tento príkaz slúži na získanie konfigurácie programu. Možný výsledok: {success, error}

 

Príkazový riadok

ermm.exe get configuration --file C:\tmp\conf.xml --format xml

 

Parametre

Názov

Hodnota

file

cesta k súboru s konfiguráciou

format

formát konfigurácie: json, xml (predvolený formát je xml)

 

Príklad

volanie

 "command":"get_configuration", 

 "id":1, 

 "version":"1", 

 "params":{ 

  "format":"xml", 

  "file":"C:\\tmp\\conf.xml" 

 } 

}

výsledok

 "id":1, 

 "result":{ 

  "configuration":"PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4w==" 

 }, 

 "error":null 

}