start scan

Tento príkaz slúži na spustenie kontroly.

 

Príkazový riadok

ermm.exe start scan --profile "profile name" --target "path"

 

Parametre

Názov

Hodnota

profile

názov profilu kontroly počítača, ktorý je definovaný v nastaveniach programu

target

cesta k umiestneniu, ktoré má byť skontrolované

 

Príklad

volanie

 "command":"start_scan", 

 "id":1, 

 "version":"1", 

 "params":{ 

  "profile":"Smart scan", 

  "target":"c:\\" 

 } 

}

výsledok

 "id":1, 

 "result":{ 

  "task_id":458752 

 }, 

 "error":null 

}