Ako vytvoriť novú úlohu v Plánovači

Novú úlohu možno vytvoriť v časti Nástroje > Plánovač kliknutím na tlačidlo Pridanie plánovanej úlohy alebo vyvolaním kontextového menu pravým tlačidlom myši a zvolením možnosti Pridať... Na výber je päť typov plánovaných úloh:

Spustenie externej aplikácie – výber aplikácie, ktorá má byť spustená plánovačom.

Údržba protokolov v protokoloch môžu zostávať stopy po vymazaných záznamoch. Táto úloha pravidelne optimalizuje záznamy v protokoloch, čím sa zefektívni a zrýchli práca s nimi.

Kontrola súborov spúšťaných pri štarte počítača – kontroluje súbory, ktoré sa spúšťajú pri štarte alebo prihlásení do systému.

Vytvorenie záznamu o stave počítača – vytvára záznam o stave počítača cez nástroj ESET SysInspector, ktorý slúži na zhromažďovanie podrobných informácií o systémových súčastiach (napr. ovládače, aplikácie) a posudzuje úroveň rizika každej súčasti.

Manuálna kontrola počítača – vykoná kontrolu diskov, jednotlivých priečinkov a súborov na počítači.

Aktualizácia – zabezpečuje aktualizáciu programových modulov.

Keďže medzi najčastejšie používané plánované úlohy patrí Aktualizácia, podrobnejšie popíšeme pridanie aktualizačnej úlohy.

Z roletového menu Plánovaná úloha vyberte možnosť Aktualizácia. Zadajte názov úlohy do textového poľa Názov úlohy a kliknite na Ďalej. Vyberte interval vykonania úlohy. Na výber sú nasledujúce možnosti: Raz, Opakovane, Denne, Týždenne a Pri udalosti. Možnosť Nespúšťať úlohu ak je počítač napájaný z batérie je dobré použiť, ak prenosný počítač nie je zapojený do elektrickej siete a chcete v tomto čase minimalizovať jeho systémové prostriedky. Zadajte čas/dátum alebo interval, v ktorom bude úloha vykonaná, do poľa Vykonanie úlohy. Ďalej je potrebné zadefinovať akciu, ktorá sa vykoná v prípade, že v stanovenom termíne nebude možné úlohu spustiť. Na výber sú nasledujúce možnosti:

Vykonať úlohu v najbližšom naplánovanom čase

Vykonať úlohu hneď, ako to bude možné

Vykonať úlohu okamžite, ak čas od posledného vykonania prekročil zadaný interval (tento interval je možné nastaviť pomocou roletového menu Uplynulý čas od posledného spustenia)

V ďalšom kroku sa zobrazí okno so súhrnom informácií o naplánovanej úlohe. Keď skončíte s úpravami, kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Zobrazí sa okno umožňujúce vybrať profily, ktoré budú použité pri plánovanej úlohe. Je možné zadefinovať primárny a alternatívny profil. Alternatívny profil sa použije v prípade, že úlohu nebude možné vykonať použitím primárneho profilu. Pre uloženie plánovanej úlohy kliknite na Dokončiť. Úloha bude následne pridaná do zoznamu úloh Plánovača.