Ako povoliť komunikáciu pre určitú aplikáciu

Ak pri zapnutom interaktívnom režime firewall zachytí nové sieťové spojenie, na ktoré sa neuplatňuje žiadne pravidlo, budete vyzvaný na povolenie alebo zablokovanie tohto spojenia. Ak chcete, aby váš produkt ESET Endpoint Security vykonal zvolenú akciu zakaždým, keď sa daná aplikácia pokúsi nadviazať spojenie, označte možnosť Vytvoriť pravidlo a zapamätať natrvalo.

DIALOG_EPFW_NEW_CONNECTION_IN_TRUSTED

V okne nastavení firewallu môžete nové pravidlá pre aplikácie vytvoriť aj pred tým, ako dôjde k detekcii ich sieťovej komunikácie. Pre vytvorenie pravidiel firewallu prejdite v programe ESET Endpoint Security do sekcie Rozšírené nastavenia > Firewall > Základné > Pravidlá a kliknite na Upraviť.

Na pridanie nového pravidla kliknite na tlačidlo Pridať. Na karte Všeobecné zadajte názov pravidla, smer a komunikačný protokol pre nové pravidlo. V tomto okne môžete zvoliť akciu, ktorá sa má vykonať v prípade uplatnenia pravidla.

Na karte Lokálna strana zadajte cestu k aplikácii (*.exe) a lokálny komunikačný port. Kliknite na kartu Vzdialená strana na vloženie vzdialenej adresy a portu (ak je to potrebné). Novovytvorené pravidlo bude aplikované hneď, ako sa aplikácia pokúsi nadviazať sieťovú komunikáciu.