Ako naplánovať pravidelnú týždňovú kontrolu počítača

Na naplánovanie pravidelnej kontroly otvorte hlavné okno programu a kliknite na Nástroje > Plánovač. Nižšie je popísaný stručný návod, ako vytvoriť úlohu, ktorá pravidelne každý týždeň skontroluje vaše lokálne disky. Podrobné inštrukcie nájdete v našom článku Databázy znalostí.

Na naplánovanie úlohy postupujte nasledovne:

1.Kliknite na Pridanie plánovanej úlohy v hlavnom okne Plánovača.

2.V roletovom menu zvoľte možnosť Manuálna kontrola počítača.

3.Zadajte názov úlohy a v rámci frekvencie opakovania úlohy vyberte možnosť Týždenne.

4.Vyberte čas a deň v týždni vykonania úlohy.

5.Označte možnosť Vykonať úlohu hneď, ako to bude možné, ktorá zabezpečí, že ak sa úloha nespustí v naplánovanom čase (napríklad ak je počítač vypnutý), spustí sa hneď, ako to bude opäť možné.

6.Skontrolujte prehľad nastavení naplánovanej úlohy a kliknite na Dokončiť.

7.V roletovom menu Ciele kontroly si zvoľte Lokálne disky.

8.Kliknite na Dokončiť pre aplikovanie nastavenej úlohy.