Nastavenia prístupu

Pre zaistenie maximálnej úrovne ochrany pre váš systém je kľúčové správne nastavenie programu ESET Endpoint Security. Neoprávnené zmeny nastavení môžu vystaviť systém nebezpečenstvu, prípadne spôsobiť stratu dát. Aby ste predišli neoprávneným zmenám nastavení, môžete rozšírené nastavenia programu ESET Endpoint Security ochrániť heslom.

Spravované prostredia

Správca môže vytvoriť politiku, ktorá bude vyžadovať pomocou hesla chrániť nastavenia ESET Endpoint Security na pripojených klientskych počítačoch. Pre vytvorenie novej politiky si prečítajte kapitolu Ochrana nastavení heslom.

Nespravované prostredie

Konfigurovať ochranu nastavení heslom môžete v okne Rozšírených nastavení (F5) v časti Používateľské rozhranie > Nastavenia prístupu.

CONFIG_PASSWORD

Ochrana nastavení heslom – udáva, či je nastavené heslo. Po kliknutí sa otvorí okno Nastavenie hesla.

Ak chcete nastaviť alebo zmeniť heslo, kliknite na Nastaviť.

Vyžadovať úplné práva správcu aj pre účty s obmedzenými právami – ak prihlásený používateľ nemá administrátorské práva, v prípade pokusu o zmenu niektorých nastavení bude program od neho vyžadovať zadanie prístupových údajov správcu (podobne ako vo Windows Vista pri zapnutej kontrole používateľských kont UAC). Týka sa to hlavne zmien dôležitých nastavení, akými sú vypnutie jednotlivých modulov ochrany a deaktivácia firewallu.

Len pre Windows XP:

Vyžadovať práva správcu (systém bez podpory UAC) – aktivujte túto možnosť, aby program ESET Endpoint Security pri zmenách nastavení vyžadoval zadanie prístupových údajov správcu.