Stavy aplikácie

Ak chcete upraviť stavy produktu zobrazované v hlavnom okne ESET Endpoint Security, prejdite v Rozšírených nastaveniach (F5) do sekcie Používateľské rozhranie > Prvky používateľského rozhrania > Stavy aplikácie.

CONFIG_APPLICATION_STATUS

Môžete vybrať stavy aplikácie, ktoré majú alebo nemajú byť zobrazované. Napríklad, ak pozastavíte antivírusovú a antispywarovú ochranu alebo ak zapnete prezentačný režim. Stav aplikácie sa zobrazí, aj ak váš produkt nie je aktivovaný alebo vašej licencii uplynula platnosť. Toto nastavenie je možné zmeniť prostredníctvom politík v nástroji ESET Security Management Center.