Heslo na ochranu Rozšírených nastavení

Pre ochranu parametrov nastavení produktu ESET Endpoint Security pred neoprávnenými zmenami je potrebné nastaviť nové heslo.

Spravované prostredia

Správca môže vytvoriť politiku, ktorá bude vyžadovať pomocou hesla chrániť nastavenia ESET Endpoint Security na pripojených klientskych počítačoch. Pre vytvorenie novej politiky si prečítajte kapitolu Ochrana nastavení heslom.

Nespravované prostredie

V prípade, že chcete zmeniť existujúce heslo:

1.Zadajte vaše pôvodné heslo do poľa Staré heslo.

2.Zadajte vaše nové heslo do polí Nové heslo a Potvrdiť heslo.

3.Kliknite na OK.

Toto heslo sa bude vyžadovať pri akýchkoľvek budúcich úpravách nastavení ESET Endpoint Security.

Ak zabudnete svoje heslo, prístup k rozšíreným nastaveniam je možné obnoviť.

Obnovenie pomocou metódy „Obnoviť heslo“ (verzia 7.1 a novšie)

Obnovenie pomocou nástroja ESET Unlock Tool (verzia 7.0 a staršie)


Kliknite sem, ak ste zabudli svoj licenčný kľúč, dátum skončenia platnosti vašej licencie alebo iné informácie týkajúce sa vašej licencie pre produkt ESET Endpoint Security.