Prezentačný režim

Prezentačný režim je funkcia určená pre používateľov, ktorí chcú svoj softvér používať neprerušovane a neželajú si byť vyrušovaní oznámeniami a dialógovými oknami, pričom taktiež požadujú minimálne vyťaženie procesora antivírusom. Prezentačný režim je možné použiť aj pri prezentáciách, ktoré nesmú byť prerušené aktivitou antivírusového programu. Zapnutím prezentačného režimu budú zakázané všetky oznámenia programu a aktivity plánovača. Samotná ochrana je aj naďalej spustená v pozadí, avšak nevyžaduje žiadne zásahy používateľa.

Kliknite na Nastavenia > Počítač a potom kliknutím na Prezentačný režim manuálne zapnite prezentačný režim. V Rozšírených nastaveniach (F5) kliknite na Nástroje > Prezentačný režim a povoľte možnosť Automaticky zapnúť prezentačný režim pri spustení aplikácie v režime na celú obrazovku. ESET Endpoint Security odteraz spustí prezentačný režim vždy, keď sa spustí aplikácia na celú obrazovku. Zapnutie prezentačného režimu môže predstavovať potenciálne bezpečnostné riziko, a preto sa ikonka ochrany na lište zmení na oranžovú. Zobrazí sa tiež oranžové varovné hlásenie v hlavnom okne: Prezentačný režim je zapnutý.

Po zaškrtnutí možnosti Automaticky zapnúť prezentačný režim pri spustení aplikácie v režime na celú obrazovku sa Prezentačný režim automaticky zapne po spustení aplikácie na celú obrazovku a po jej skončení sa vypne. Táto možnosť je užitočná pre okamžité spustenie prezentačného režimu po spustení aplikácie na celú obrazovku alebo začatí prezentácie.

Môžete si tiež zvoliť možnosť Automaticky vypnúť prezentačný režim po X minútach zaškrtnutím tejto možnosti a vybraním požadovaného časového úseku. Prednastavená hodnota je 1 minúta.

note

Poznámka

Ak je firewall v interaktívnom režime a zapnete prezentačný režim, môžu sa vyskytnúť problémy s pripojením na internet. To môže byť problematické, ak napríklad spustíte hru, ktorá sa pripája na internet. Je to spôsobené tým, že za bežných okolností by si firewall vyžiadal používateľské potvrdenie pripojenia (ak nie sú definované žiadne pravidlá alebo výnimky pre spojenia), ale v prezentačnom režime sú všetky vyskakovacie okná vypnuté. Riešením je definovanie pravidiel komunikácie pre každú aplikáciu, ktorá by mohla byť v konflikte s týmto správaním alebo zvoliť iný Režim filtrovania v sekcii Firewall. Majte tiež na pamäti, že ak pri zapnutom prezentačnom režime pracujete s aplikáciou alebo stránkou, ktorá predstavuje potenciálne riziko, bude zablokovaná. Nezobrazí sa však žiadne vysvetlenie alebo varovanie, pretože sú vypnuté všetky akcie vyžadujúce zásah používateľa.