Kontrola pri štarte

Na základe predvolených nastavení programu sa pri štarte systému a počas aktualizácií modulov programu automaticky vykonáva kontrola súborov spúšťaných pri štarte. Táto kontrola závisí od nastavení plánovača a úloh.

Nastavenia tejto kontroly sú súčasťou plánovanej úlohy s názvom Kontrola súborov spúšťaných pri štarte počítača. Pre zmenu týchto nastavení kliknite na Nástroje > Plánovač, označte položku Kontrola súborov spúšťaných pri štarte počítača a kliknite na Upraviť. V poslednom kroku sa zobrazí okno Kontrola súborov spúšťaných pri štarte počítača (viac informácií nájdete v nasledujúcej kapitole).

Podrobné inštrukcie týkajúce sa vytvárania a správy plánovaných úloh nájdete v kapitole o vytváraní nových úloh.