Ovládače s povolením vždy sa načítať

Ovládače v tomto zozname majú vždy povolené načítanie bez ohľadu na zvolený HIPS režim filtrovania, pokiaľ nie sú blokované špecifickým používateľským pravidlom.

Pridať – pridať nový ovládač.

Upraviť – upraviť zvolený ovládač.

Zmazať – odstrániť ovládač zo zoznamu.

Obnoviť – načítať len zoznam systémových ovládačov.

note

Poznámka

Kliknite na Obnoviť pre odstránenie ovládačov pridaných používateľom. Táto možnosť je užitočná, ak ste pridali väčší počet ovládačov a neviete ich odstrániť zo zoznamu manuálne.