Potvrdzujúce správy

Pre prístup k nastaveniu potvrdzujúcich správ prejdite v Rozšírených nastaveniach programu ESET Endpoint Security do sekcie Používateľské rozhranie > Upozornenia a okná správ > Potvrdzujúce správy a kliknite na tlačidlo Upraviť.

CONFIG_CONFIRMATION_MESSAGES

Potvrdzujúce správy sa zobrazujú v programe ESET Endpoint Security pred vykonaním akcií. Môžete označiť začiarkavacie políčka vedľa jednotlivých potvrdzovacích správ, ak chcete ich zobrazovanie povoliť, alebo ak ich zobrazovanie chcete naopak zakázať, zrušte ich označenie.