Interaktívne upozornenia

Táto sekcia popisuje niekoľko interaktívnych upozornení, ktoré ESET Endpoint Security zobrazí pred vykonaním akejkoľvek akcie.

Ak chcete prispôsobiť správanie interaktívnych upozornení, prejdite v Rozšírených nastaveniach programu ESET Endpoint Security do sekcie Používateľské rozhranie > Upozornenia a okná správ > Zoznam interaktívnych upozornení a kliknite na Upraviť.

note

Účel

Užitočné pre spravované prostredia, kde môže správca zrušiť výber možnosti Spýtať sa používateľa v celom zozname upozornení a vybrať preddefinovanú akciu, ktorá sa má použiť.

Pozrite si tiež kapitolu Stavy aplikácie.

CONFIG_ALERT_INTERACTIVE

Pozrite si ďalšie kapitoly Pomocníka, ktoré sa venujú jednotlivým interaktívnym upozorneniam:

Vymeniteľné médiá

Rozpoznané nové zariadenie

Ochrana siete

Upozornenie Prístup na sieť bol zablokovaný sa zobrazí v prípade, že pre danú pracovnú stanicu bola z ESMC spustená úloha pre klienta Izolovať počítač od siete.

Bola zablokovaná sieťová komunikácia

Sieťová hrozba bola zablokovaná

Upozornenia internetového prehliadača

Našiel sa potenciálne nechcený obsah

Webová stránka bola zablokovaná z dôvodu phishingu

Počítač

Prítomnosť týchto upozornení zmení farbu používateľského rozhrania na oranžovú:

Reštartovať počítač (vyžaduje sa)

Reštartovať počítač (odporúčané)

note

Obmedzenia

Pod interaktívne upozornenia v tejto sekcii nespadajú interaktívne okná súvisiace s Detekčným jadrom, HIPS či firewallom, keďže ich správanie môže byť individuálne nakonfigurované v rámci nastavení k danej funkcii.