Chyba (konflikt) v rámci rozšírených nastavení

Táto chyba sa môže vyskytnúť v prípade, že niektorý komponent (napr. HIPS alebo Firewall) a zároveň aj používateľ vytvorí pravidlá v interaktívnom alebo učiacom sa režime v rovnakom čase.

important

Dôležité

Ak chcete vytvárať vlastné pravidlá, odporúčame zmeniť režim filtrovania na predvolený Automatický režim. Viac informácií o učiacom sa režime ESET firewallu nájdete v tejto kapitole. Viac informácií o technológii HIPS a režimoch filtrovania HIPS nájdete v tejto kapitole.