Správa zariadení

ESET Endpoint Security poskytuje automatickú kontrolu externých zariadení (CD/DVD/USB/...). Tento modul umožňuje blokovať a nastaviť rozšírené prístupové práva a pravidlá na filtrovanie prístupu k zariadeniu. Toto môže byť užitočné v prípade, že administrátor chce, aby používatelia nemohli používať externé zariadenia s nevyžiadaným obsahom.

Podporované externé zariadenia:

diskové úložisko (HDD alebo vymeniteľný USB disk),

CD/DVD,

USB tlačiareň,

FireWire úložisko,

zariadenie Bluetooth,

čítačka smart kariet,

Obrazové zariadenie

modem,

Port LPT/COM

prenosné zariadenie,

Všetky typy zariadení

Nastavenia správy zariadení je možné meniť v Rozšírených nastaveniach (F5) > Správa zariadení.

Možnosť Integrácia do systému aktivuje funkcionalitu Správy zariadení v programe ESET Endpoint Security. Na dokončenie zmeny tejto konfigurácie bude potrebný reštart operačného systému. Po povolení správy zariadení budú Pravidlá aktívne a vy budete môcť otvoriť Editor pravidiel.

Pri vložení zariadenia blokovaného existujúcim pravidlom sa zobrazí upozornenie a prístup na zariadenie nebude povolený.