Pokročilé možnosti kontroly

V tomto okne môžete meniť rozšírené nastavenia pre plánované úlohy kontroly počítača. Môžete nastaviť akciu, ktorá bude vykonaná automaticky po ukončení kontroly:

Vypnúť – počítač sa po ukončení kontroly vypne.

Reštartovať – počítač po ukončení kontroly zatvorí všetky spustené programy a reštartuje sa.

Uspať – vaša relácia bude uložená a počítač sa prepne do úsporného režimu, tak aby sa dal rýchlo zapnúť.

Hibernovať – bude uložená snímka stavu počítača a počítač sa vypne. Pri opätovnom zapnutí počítača sa načíta uložený stav.

Žiadna akcia – po ukončení kontroly nebude vykonaná žiadna akcia.

note

Poznámka

Berte na vedomie, že počítač, ktorý sa nachádza v stave spánku, je aj naďalej zapnutý. Takýto počítač má stále aktívne základné funkcie a naďalej spotrebúva elektrickú energiu, a to aj v prípade, že je napájaný z batérie. Pre šetrenie batérie, napríklad pri cestovaní mimo kanceláriu, odporúčame použiť možnosť Hibernovať.

Kliknite na možnosť Akcia nemôže byť zrušená používateľom, ak si prajete, aby neoprávnený používateľ nemohol zrušiť akciu po ukončení kontroly.

Nastavte hodnotu pre možnosť Pozastaviť plánované kontroly o (min.), ak chcete umožniť používateľovi s obmedzenými oprávneniami pozastaviť kontrolu počítača na stanovený čas.

Viac informácií nájdete v časti Priebeh kontroly.