Pravidlá správy zariadení

Editor pravidiel správy zariadení zobrazuje zoznam všetkých existujúcich pravidiel, ktoré vám umožňujú kontrolovať externé zariadenia pripájané k vášmu počítaču.

CONFIG_DEVMON_RULE_DLG

Konkrétne zariadenia môžu byť povolené alebo blokované vzhľadom na používateľa, skupinu používateľov alebo iné parametre, ktoré zadefinujete v konfigurácii pravidla. Zoznam pravidiel obsahuje popisné informácie ako názov, typ externého zariadenia, akcia, ktorá sa má vykonať po pripojení zariadenia k počítaču, a rozsah vytváraných protokolov.

Kliknite na Pridať alebo Upraviť pre pridanie či úpravu pravidla. Zrušte označenie možnosti Zapnuté, ak chcete pravidlo dočasne deaktivovať (táto možnosť je užitočná, ak nechcete pravidlo zmazať, ale len dočasne zakázať). Ak chcete pravidlo odstrániť natrvalo, kliknite na Odstrániť.

Kopírovať – môžete vytvoriť nové pravidlo s prednastavenými možnosťami použitými pre iné vybrané pravidlo.

Na automatické vyplnenie parametrov zo zariadenia pripojeného k vášmu počítaču kliknite na možnosť Načítať.

Pravidlá, ktoré sú v zozname umiestnené vyššie, majú väčšiu prioritu. Pravidlá môžete jednotlivo alebo v skupinách premiestňovať kliknutím na tlačidlá UP_DOWN Navrch/Vyššie/Nižšie/Naspodok.

Do protokolu správy zariadení sa zaznamenávajú informácie o všetkých akciách modulu Správa zariadení. Tieto záznamy sú prístupné z hlavného okna programu ESET Endpoint Security v sekcii Nástroje > Protokoly.