Nowe funkcje w wersji 7

Program ESET Endpoint Security w wersji 7 został udostępniony i można go pobrać.

Nowości w programie ESET Endpoint Security w wersji 7.0

Nowy układ graficznego interfejsu użytkownika.

Skanowanie plików metodą przeciągania i upuszczania — plik lub folder można przeskanować ręcznie, po prostu przenosząc go do oznaczonego obszaru.

W programie ESET Endpoint Antivirus jest teraz dostępna ochrona przed atakami z sieci. Więcej informacji zawiera sekcja Ochrona przed atakami z sieci.

Na ekranie Stan ochrony przy użyciu zasady ESET Security Management Center można wyłączyć łącze szybkiej czynności.

Reguły kontroli dostępu do urządzeń i reguły kontroli dostępu do stron internetowych można teraz zastosować w pewnym okresie. Więcej informacji zawiera sekcja Przedziały czasu.

Nowości w programie ESET Endpoint Security w wersji 7.1

Nowy typ rejestrowania w dzienniku — udostępniono zaawansowany typ rejestrowania. Więcej informacji zawiera sekcja Dzienniki audytu.

Nowości w programie ESET Endpoint Security w wersji 7.2

Zaawansowane uczenie maszynowe to zaawansowana warstwa ochrony ulepszająca wykrywanie na podstawie uczenia maszynowego. Więcej informacji o tym typie ochrony można znaleźć w słowniczku. Ustawienia silnika detekcji nie obejmują już przełączników WŁĄCZ/WYŁĄCZ, które były obecne w wersji 7.1 i starszych. Przyciski WŁĄCZ/WYŁĄCZ zostały zastąpione czterema progami: Agresywne, Zrównoważone, Ostrożne i Wyłączone.

Dodano obsługę języka łotewskiego.

Zmiany w wyłączeniach. Opcja Pliki i foldery wyłączone ze skanowania umożliwia wyłączenie ze skanowania określonych plików i folderów. Zaawansowana konfiguracja wyłączeń umożliwia wykluczenie obiektów z leczenia przy użyciu nazwy wykrycia, ścieżki lub skrótu.

Nowy moduł programu HIPS obejmuje głęboką inspekcję behawioralną, która analizuje działanie wszystkich programów uruchomionych na komputerze i ostrzega, jeśli działanie procesu jest szkodliwe. Więcej informacji o systemie HIPS zawierają strony pomocy.

Konfigurowalne interaktywne alerty pozwalają dostosować działanie konfigurowalnych interaktywnych alertów (np. ukryć alert „Zalecane jest ponowne uruchomienie” na urządzeniach końcowych).

Nowości w programie ESET Endpoint Security w wersji 7.3

Ta wersja zawiera różne poprawki błędów i ulepszenia wydajności.


Dodatkowe informacje i zrzuty ekranu dotyczące nowych funkcji w programie ESET Endpoint Security znajdują się w następującym artykule bazy danych firmy ESET:

Nowości w programie ESET Endpoint Security w wersji 7