Interaktywne alerty

W tej sekcji przedstawiono kilka okien interaktywnych alertów wyświetlanych w programie ESET Endpoint Security przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności.

Aby dostosować zachowanie konfigurowalnych interaktywnych alertów, przejdź do opcji Interfejs użytkownika > Alerty i okna komunikatów > Lista interaktywnych alertów w drzewie Ustawienia zaawansowane programu ESET Endpoint Security i kliknij opcję Edytuj.

note

Cel

Przydatne w środowiskach zarządzanych, w których administrator może wszędzie usunąć zaznaczenie opcji Zapytaj użytkownika i wybrać wstępnie zdefiniowaną czynność wykonywaną po wyświetleniu okien interaktywnych alertów.

Zobacz też stany aplikacji w produkcie.

CONFIG_ALERT_INTERACTIVE

Informacje o poszczególnych interaktywnych alertach można znaleźć w innych sekcjach pomocy:

Nośniki wymienne

Wykryto nowe urządzenie

Ochrona sieci

Dostęp do sieci zablokowany — ten komunikat jest wyświetlany, jeśli zadanie klienta Odizoluj komputer od sieci tej stacji roboczej zostało uruchomione z poziomu programu ESMC.

Komunikacja sieciowa zablokowana

Zablokowane zagrożenie sieciowe

Alerty przeglądarki internetowej

Znaleziono potencjalnie niepożądaną zawartość

Witryna zablokowana z powodu ataku typu „phishing”

Komputer

Te alerty powodują zmianę koloru interfejsu użytkownika na pomarańczowy:

Uruchom ponownie komputer (wymagane)

Uruchom ponownie komputer (zalecane)

note

Ograniczenia

Interaktywne alerty nie obejmują okien Silnik detekcji, System HIPS ani Zapora, ponieważ ich działanie można skonfigurować indywidualnie w ramach poszczególnych funkcji.