Przedziały czasu

Utworzone przedziały czasu można przypisać do reguł kontroli dostępu do urządzeń i kontroli dostępu do stron internetowych.Ustawienie Przedziały czasu można znaleźć w obszarze Ustawienia zaawansowane > Narzędzia. Umożliwia ono zdefiniowanie typowych przedziałów czasu (np. godziny pracy, weekend itp.) i ponowne ich wykorzystanie bez konieczności określania zakresów czasu osobno dla każdej reguły. Przedział czasu ma zastosowanie do każdego typu reguły obsługującej kontrolę na podstawie czasu.

CONFIG_TIMESLOTS

Aby utworzyć przedział czasu, wykonaj następujące działania:

1.Kliknij pozycję Edytuj > Dodaj.

2.Podaj nazwę i opis przedziału czasu, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

3.Określ dzień oraz godzinę rozpoczęcia/zakończenia przedziału czasu lub wybierz opcję Cały dzień.

4.Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić.

Jeden przedział czasu można zdefiniować przy użyciu jednego lub większej liczby zakresów czasu na podstawie dni i godzin. Utworzony przedział czasu będzie widoczny w menu rozwijanym Przedział czasu w oknie edytora reguł kontroli dostępu do urządzeń lub oknie edytora reguł kontroli dostępu do stron internetowych..