HTTP server

Port servera – Port servera je prema standardnim postavkama postavljen na 2221.

Autentikacija– Definira način autentikacije koji se koristi za pristup datotekama za nadogradnju. Na raspolaganju su sljedeće mogućnosti: Ništa, Osnovno i NTLM. Da biste koristili base64 šifriranje s osnovnom autorizacijom putem korisničkog imena i lozinke, odaberite Osnovno. Mogućnost NTLM nudi šifriranje pomoću sigurne metode šifriranja. Za autorizaciju koristi se radna stanica koju je stvorio korisnik i na kojoj se zajednički koriste aktualizacijske datoteke. Standardna je postavka Ništa, a omogućuje pristup aktualizacijskim datotekama bez potrebe za autorizacijom.

Ako želite pokrenuti HTTP server s podrškom za HTTPS (SSL), dodajte svoju Datoteku lanca certifikata ili generirajte samopotpisani certifikat. Dostupne su sljedeće vrste certifikata: ASN, PEM i PFX. Za dodatnu zaštitu pri preuzimanju aktualizacijskih datoteka možete koristiti HTTPS protokol. Uz taj protokol gotovo je nemoguće pratiti prijenos podataka i podatke za prijavu. Opcija Vrsta privatnog ključa prema standardnim je postavkama postavljena na Integrirano (i zato je prema zadanim postavkama opcija Datoteka privatnog ključa deaktivirana). To znači da je privatni ključ dio odabrane datoteke lanca certifikata.

note

Napomena

Podaci za autorizaciju poput Korisničkog imena i Lozinke namijenjeni su pristupanju proxy serveru. Ispunite ta polja samo ako su korisničko ime i lozinka obavezni. Imajte na umu da ta polja nisu namijenjena unošenju korisničkog imena/lozinke za program ESET Endpoint Security te da ih trebate ispuniti samo ako znate da vam je za pristup internetu putem proxy servera potrebna lozinka.