Aktualizacijski mirror

ESET Endpoint Security omogućuje stvaranje kopija aktualizacijskih datoteka koje se mogu koristiti za aktualizaciju drugih radnih stanica u mreži. Korištenje „mirrora”, kopije aktualizacijskih datoteka u lokalnoj mreži, praktično je jer se aktualizacijske datoteke ne moraju više puta preuzimati s proizvođačeva servera za nadogradnju te ih odatle ne mora preuzeti svaka radna stanica. One se preuzimaju centralizirano na lokalni mirror server, a zatim se distribuiraju svim radnim stanicama, čime se izbjegava mogući rizik od zagušenja mrežnog prometa. Aktualizacijom klijentskih radnih stanica s mirrora optimizira se opterećenje mreže i štedi propusnost internetske veze.

Opcije konfiguriranja za lokalni mirror server dostupne su u Naprednom podešavanju pod Nadogradnja. Da biste pristupili tom odjeljku, pritisnite F5 da biste otvorili Napredno podešavanje, kliknite Nadogradnja > Profili i odaberite karticu Mirror za nadogradnju.

CONFIG_UPDATE_MIRROR

Da biste stvorili mirror na klijentskom računalu, aktivirajte mogućnost Stvori aktualizacijski mirror. Aktivacijom te mogućnosti aktiviraju se druge mogućnosti konfiguracije mirrora kao što su način pristupa aktualizacijskim datotekama i aktualizacijski put do mirror datoteka.

Pristup aktualizacijskim datotekama

Omogući aktualizaciju putem internog HTTP servera – Ako je aktivirana, ova opcija omogućuje pristup aktualizacijskim datotekama preko HTTP-a bez unosa korisničkih podataka.

Načini pristupanja mirror serveru detaljno su opisani u odjeljku Aktualizacija s mirrora. Mirror je moguće konfigurirati na dva osnovna načina – mapa s datotekama za nadogradnju može biti zajednička mrežna mapa ili klijenti mogu pristupati mirroru na HTTP serveru.

Mapa namijenjena pohrani aktualizacijskih datoteka za mirror definira se u odjeljku Mapa za mirror. Za odabir druge mape kliknite Očisti da biste izbrisali unaprijed odabranu mapu C:\ProgramData\ESET\ESET Endpoint Security\mirror i kliknite Uredi da biste pronašli mapu na lokalnom računalu ili zajedničku mrežnu mapu. Ako je za navedenu mapu potrebna autorizacija, u polja Korisničko ime i Lozinka potrebno je unijeti podatke za autorizaciju. Ako se odabrana odredišna mapa nalazi na mrežnom disku s verzijama operacijskog sustava Windows NT, 2000 ili XP, korisnik čije se korisničko ime i lozinka navedu mora imati prava pisanja za odabranu mapu. Korisničko ime i lozinku treba unijeti u obliku Domena/Korisnik ili Radna grupa/Korisnik. Ne zaboravite unijeti odgovarajuće lozinke.

Nadogradnja programskih komponenti

Datoteke – prilikom konfiguriranja mirrora možete zadati jezik aktualizacije za preuzimanje. Odabrane jezike mora podržavati mirror server koji je konfigurirao korisnik.

Automatski nadogradi komponente – Omogućuje instaliranje novih funkcija i nadograđivanje postojećih. Nadogradnju je moguće izvršiti automatski bez korisničke intervencije, ali korisnik može odabrati da ga se o tome obavijesti. Nakon instalacije nadogradnje programske komponente moglo bi biti potrebno ponovno pokretanje računala.

Nadogradi komponente odmah – Nadograđuje vaše programske komponente na najnoviju verziju.

CONFIG_UPDATE_MIRROR_ADVANCE