zaštita klijenta e-pošte

Integracija programa ESET Endpoint Security s klijentom e-pošte povećava razinu aktivne zaštite od zlonamjernog koda u porukama e-pošte. Ako je vaš klijent e-pošte podržan, ta se integracija može aktivirati u programu ESET Endpoint Security. Nakon integracije u klijent e-pošte alatna traka programa ESET Endpoint Security umeće se izravno u klijent e-pošte (alatna traka ne umeće se za nove verzije klijenta Windows Live Mail) za učinkovitiju zaštitu e-pošte. Postavke integracije nalaze se u odjeljku Napredno podešavanje (F5) > Web i e-pošta > Zaštita klijenta e-pošte > Klijenti e-pošte.

CONFIG_MAIL_MISC

Integracija s klijentima e-pošte

Trenutačno su, između ostalih, podržani sljedeći klijenti e-pošte: Microsoft Outlook, Outlook Express, Windows Mail i Windows Live Mail. Zaštita e-pošte funkcionira kao dodatak za te programe. Glavna je prednost dodatka to da on ne ovisi o protokolu koji se koristi. Kada klijent e-pošte primi šifriranu poruku, ona se dešifrira i šalje skeneru virusa. Potpuni popis podržanih klijenata e-pošte i njihovih verzija potražite u sljedećem članku ESET-ove baze znanja.

Čak i ako integracija nije aktivirana, modul za zaštitu klijenta e-pošte (POP3, IMAP) svejedno štiti komunikaciju e-poštom.

Uključite opciju Isključi provjeru pri promjeni sadržaja ulazne pošte ako primijetite da sustav funkcionira sporije kada se služite klijentom e-pošte. To se može dogoditi kada dohvaćate e-poštu sa servera Kerio Outlook Connector Store.

E-pošta za skeniranje

Aktiviraj zaštitu e-pošte klijentskim programskim dodacima – Kada je zaštita klijenta e-pošte klijentskim programskim dodacima deaktivirana, i dalje će biti aktivirana zaštita klijenta e-pošte filtriranjem protokola.

Primljene poruke e-pošte – Uključuje i isključuje provjeru primljenih poruka.

Poslane poruke e-pošte – Uključuje i isključuje provjeru poslanih poruka.

Pročitane poruke e-pošte – Uključuje i isključuje provjeru pročitanih poruka.

Akcija koju treba izvesti na zaraženoj poruci e-pošte

Bez radnje – ako je aktivirana ova opcija, program će prepoznavati zaražene privitke, ali neće poduzimati nikakve radnje na e-pošti.

Izbriši poruku e-pošte – Program će obavještavati korisnika o infiltracijama i izbrisati poruku.

Premjesti poruku e-pošte u mapu s izbrisanim stavkama – Zaražene poruke e-pošte automatski će se premjestiti u mapu Izbrisane stavke.

Premjesti poruku e-pošte u mapu – Zaražene poruke e-pošte automatski će se premjestiti u navedenu mapu.

Mapa – Odredite prilagođenu mapu u koju želite premjestiti zaražene poruke e-pošte nakon što se otkriju.

Ponovno skeniraj nakon nadogradnje – Uključuje i isključuje ponovno skeniranje nakon nadogradnje modula za otkrivanje.

Prihvati rezultate skeniranja iz ostalih modula – Ako se odabere ova opcija, modul zaštite e-pošte prihvatit će rezultate skeniranja drugih modula zaštite (skeniranje protokola POP3, IMAP).

note

NAPOMENA

Preporučujemo da aktivirate mogućnosti Aktiviraj zaštitu e-pošte klijentskim programskim dodacima i Aktiviraj zaštitu e-pošte filtriranjem protokola. Te se postavke nalaze u odjeljku Napredno podešavanje (F5) > Web i e-pošta > Zaštita klijenta e-pošte > Protokoli e-pošte).