Filtriranje protokola

Antivirusnu zaštitu za aplikacijske protokole pruža ThreatSense modul za skeniranje u koji su integrirane sve napredne tehnike skeniranja zlonamjernog softvera. Filtriranje protokola automatski radi neovisno o web pregledniku ili klijentu e-pošte koji se koriste. Za uređivanje šifriranih (SSL) postavki idite na Web i e-pošta > SSL.

Omogući filtriranje sadržaja protokola aplikacije – Može se koristiti za deaktivaciju filtriranja protokola. Napominjemo da brojne komponente programa ESET Endpoint Security (zaštita web pristupa, zaštita protokola za e-poštu, antiphishing zaštita, kontrola weba) ovisno o tome i neće raditi bez toga.

Izuzete aplikacije – Omogućuje vam izuzimanje specifičnih aplikacija od filtriranja protokola. Korisno kada filtriranje protokola uzrokuje probleme u kompatibilnosti.

Izuzete IP adrese – Omogućuje vam izuzimanje specifičnih udaljenih adresa od filtriranja protokola. Korisno kada filtriranje protokola uzrokuje probleme u kompatibilnosti.