Izuzete IP adrese

IP adrese na ovom popisu izuzet će se iz filtriranja sadržaja protokola. HTTP/POP3/IMAP komunikacija s/na odabrane adrese neće se provjeravati da bi se pronašle prijetnje. Preporučujemo da tu mogućnost koristite samo za pouzdane adrese.

Dodaj – Kliknite ovu opciju da biste dodali IP adresu / raspon adresa / podmrežu udaljene točke na koju će se pravilo primijeniti.

Uredi – Uređivanje odabranih unosa na popisu.

Ukloni – Uklanjanje odabranih unosa s popisa.

CONFIG_EPFW_CONTENT_ADDR_EXCL