Protokoli e-pošte

IMAP i POP3 najčešće su korišteni protokoli za primanje e-pošte u aplikacijama klijenata e-pošte. Internet Message Access Protocol (IMAP) još je jedan internetski protokol za dohvat e-pošte. IMAP ima određene prednosti u odnosu na POP3, npr. višestruki klijenti mogu se istovremeno povezati s istim poštanskim sandučićem i održavati informacije o stanju poruke, primjerice je li poruka pročitana, je li na nju odgovoreno ili je izbrisana. ESET Endpoint Security pruža zaštitu tih protokola bez obzira na to koji se klijent e-pošte koristi i bez potrebe za ponovnim konfiguriranjem klijenta e-pošte.

Modul zaštite koji omogućuje tu kontrolu automatski se pokreće prilikom pokretanja operacijskog sustava i ostaje aktivan u memoriji. IMAP protokol kontrolira se automatski, bez potrebe za ponovnom konfiguracijom klijenta e-pošte. Prema standardnim postavkama skenira se sva komunikacija na portu 143, ali se prema potrebi mogu dodati i drugi komunikacijski portovi. Višestruke brojeve portova potrebno je razgraničiti zarezima.

Provjeru IMAP/IMAPS i POP3/POP3S protokola možete konfigurirati u Naprednom podešavanju. Da biste pristupili postavci, otvorite prozor Web i e-pošta > Zaštita klijenta e-pošte > Protokoli za e-poštu.

Aktiviraj zaštitu e-pošte filtriranjem protokola – Aktivira provjeru protokola e-pošte.

Od sustava Windows nadalje, protokoli IMAP i POP3 automatski se otkrivaju i skeniraju na svim portovima. U sustavu Windows XP za sve se aplikacije skeniraju samo konfigurirani portovi koje koristi IMAP/POP3 protokol, dok se svi portovi skeniraju u aplikacijama označenima kao Web i klijenti e-pošte.

ESET Endpoint Security podržava i skeniranje IMAPS i POP3S protokola koji koriste šifrirani kanal za prijenos informacija između servera i klijenta. ESET Endpoint Security provjerava komunikaciju koja koristi SSL (Secure Socket Layer) i TLS (Transport Layer Security) protokole. Program skenira samo promet e-pošte na portovima definiranim pod Portovi koje koristi IMAPS/POP3S protokol, neovisno o verziji operacijskog sustava.

Šifrirana komunikacija bit će skenirana prema standardnoj postavci. Da biste prikazali podešavanje skenera, idite na SSL/TLS u odjeljku Napredno podešavanje, kliknite Web i e-pošta > SSL/TLS i aktivirajte opciju Aktiviraj filtriranje SSL/TLS protokola.

CONFIG_EPFW_SCAN_IMAP