Správa URL adres

V sekci Správa URL adres můžete definovat HTTP adresy, které chcete blokovat, povolit nebo vyloučit z kontroly obsahu.

Možnost Zapnout filtrování protokolu SSL/TLS musí být aktivní, pokud chcete filtrovat HTTPS adresy současně HTTP. V opačném případě by byl zakázán pouze přístup na nešifrovanou HTTPS verzi webové stránky.

Webové stránky zařazené na Seznamu blokovaných adres nebudou dostupné, na rozdíl od adres uvedených na Seznamu povolených adres. Webové stránky zařazené na Seznamu adres vyloučených z kontroly obsahu nebudou kontrolovány na přítomnost škodlivého kódu.

Pokud chcete zablokovat všechny HTTP adresy kromě těch definovaných na Seznamu povolených adres, zadejte do již definovaného Seznamu blokovaných adres * (hvězdičku).

V seznamech můžete používat speciální znaky * (hvězdička) a ? (otazník). Přičemž znak * nahrazuje libovolný řetězec a znak ? nahrazuje libovolný znak. Vyloučené adresy se nekontrolují proti hrozbám a proto by měl seznam výjimek obsahovat pouze ověřené a důvěryhodné adresy. Je potřeba dbát opatrnosti při používání speciálních znaků v tomto seznamu. Pro více informací, jak bezpečně přidat celou doménu včetně jejich subdomén, přejděte do kapitoly Přidání masky adresy/domény. Pro aktivování seznamu vyberte možnost Seznam je aktivní. Při aplikování adresy ze seznamu je možné nastavit zobrazení upozornění zaškrtnutím možnosti Upozornit při aplikování adresy ze seznamu.

note

Blokování nebo povolení specifických rozšíření souborů

Pomocí seznamů adres můžete blokovat také stahování konkrétních typů souborů. Pokud chcete například zablokovat stahování spustitelných souborů z internetu, přidejte do seznamu blokovaných adres masku "**.exe".

note

Důvěryhodné domény

Pokud máte aktivní možnost Nekontrolovat komunikaci s důvěryhodnými doménami, komunikace s těmito doménami bude automaticky vyloučena z kontroly.

CONFIG_EPFW_SCAN_HTTP_EXCLUDELIST

Ovládací prvky

Přidat – umožňuje vytvořit nový seznam. To je užitečné, pokud chcete adresy rozdělit do logických skupin. Například jeden seznam blokovaných adres může obsahovat adresy z veřejných blacklistů, a druhý vámi definované adresy. V takovém případě je správa seznamu externích adres mnohem snadnější.

Změnit – upraví existující seznam adres.

Odstranit – odebere existující seznam. Toto platí pouze na seznamy vytvořené ručně pomocí volby Přidat, nikoli předdefinované.