HTTP, HTTPs

Standardně je ESET Endpoint Security nakonfigurován tak, aby monitoroval HTTP protokol používaný nejrozšířenějšími internetovými prohlížeči.

Nastavení skeneru HTTP

HTTP komunikace je vždy monitorována na všech portech a ve všech aplikacích.

Nastavení skeneru HTTPS

ESET Endpoint Security podporuje rovněž kontrolu protokolů HTTPS, které používají šifrovaný kanál pro výměnu informací mezi klientem a serverem. ESET Endpoint Security kontroluje komunikaci využívající protokol SSL (Secure Socket Layer) a TLS (Transport Layer Security). Program bude kontrolovat pouze komunikaci na portech (443, 0-65535) definovaných v Portech používaných protokolem HTTPS bez ohledu na verzi operačního systému.

Šifrovaná komunikace (SSL/TLS) je ve výchozím nastavení kontrolována. Pro zobrazení nastavení skeneru přejděte v Rozšířeném nastavení (dostupném po stisknutí klávesy F5 v hlavním okně programu) do sekce Web a mail > SSL/TLS. Pomocí přepínače Zapnout filtrování protokolu SSL/TLS můžete toto chování ovlivnit.