Jak přidat masku URL?

Před zadáním požadované masky adresy/domény se seznamte s instrukcemi.

ESET Endpoint Security umožňuje zablokovat přístup na specifické stránky a dokáže zabránit internetovému prohlížeči v zobrazení jejich obsahu. Dále umožňuje specifikovat adresy, které mají být vyloučeny z kontroly. Pokud neznáte celý název vzdáleného serveru, nebo chcete specifikovat celou skupinu vzdálených serverů, můžete použít tzv. masky. V tomto případě jsou povoleny speciální znaky ? a * přičemž:

znak ? nahrazuje libovolný symbol,

znak * nahrazuje libovolný textový řetězec.

Například *.c?m bude platit pro všechny adresy jejichž poslední část adresy začíná znakem c, končí znakem m a uprostřed se nachází libovolný znak (.com, .cam apod.).

Zástupné znaky ''*.'' můžete použít výhradně na začátku domény. Mějte na paměti, že hvězdička ('*') nenahrazuje lomítko ('/') proto, aby se například pomocí masky *.domena.cz nevyhodnocovala adresa http://jakakolidomena.cz/cesta#.domena.com (jako přípona může být připojena k jakékoli URL adrese bez toto, že by došlo k zablokování stahování). Dále hvězdička ('*') představuje prázdný znak, aby jedna maska byla platná pro celou doménu a všechny její subdomény. Například maska *.domena.cz se použije nejen pro vyhodnocení adresy http://domena.cz. Nicméně použití masky *domena.cz je nesprávné, protože bude použita také pro vyhodnocení adresy http://jinadomena.cz.