SSL/TLS

ESET Endpoint Security dokáže detekovat hrozby rovněž v komunikaci zapouzdřené v protokolu SSL. Kontrolu můžete přizpůsobit podle toho, zda je certifikát využíván danou SSL komunikací důvěryhodný, neznámý, nebo je zařazen na seznamu certifikátů, pro které se nebude vykonávat kontrola komunikace chráněná SSL protokolem SSL.

Zapnout filtrování protokolu SSL/TLS – filtrování protokolů je standardně zapnuté. Vypnout filtrování protokolu SSL/TLS můžete v Rozšířeném nastavení v sekci Web a mail > SSL/TLS nebo prostřednictvím politiky. Pokud filtrování vypnete, program nebude kontrolovat šifrovanou SSL komunikaci.

K dispozici jsou následující režimy filtrování protokolu SSL/TLS:

Režim filtrování

Popis

Automatický režim

Výchozí režim, ve kterém je kontrolována pouze komunikace vybraných aplikací, jako jsou webové prohlížeče a poštovní klienti. V případě potřeby můžete kdykoli rozšířit seznam aplikací, jejichž komunikaci chcete kontrolovat.

Interaktivní režim

Při přístupu k nové stránce zabezpečené protokolem SSL (s neznámým certifikátem) se zobrazí dialogové okno s výběrem akce. V tomto režimu můžete vytvořit seznam SSL certifikátů / aplikací, které chcete vyloučit z kontroly.

Administrátorský režim

Tuto možnost vyberte, pokud chcete kontrolovat veškerou komunikaci zabezpečenou protokolem SSL kromě komunikace chráněné certifikáty vyloučených z kontroly. Při navázání komunikace využívající zatím neznámý certifikát, který je důvěryhodně podepsán, nebudete upozorněni a komunikace bude automaticky filtrována. Při přístupu k serveru využívající nedůvěryhodný certifikát označený jako důvěryhodný (v seznamu důvěryhodných certifikátů) bude komunikace povolena a přenášený obsah bude filtrován.

Pomocí seznamu SSL/TLS filtrovaných aplikací můžete přizpůsobit chování ESET Endpoint Security pro konkrétní aplikace využívající šifrovaný kanál.

Pomocí seznamu známých certifikátů můžete přizpůsobit chování ESET Endpoint Security, při detekci konkrétních SSL certifikátů.

Nekontrolovat komunikaci s důvěryhodnými doménami – pokud je tato možnost aktivní, komunikace s doménami uvedenými na interním seznamu důvěryhodných domén nebude kontrolována. Důvěryhodnost domény je určena vestavěným whitelistem.

Blokovat šifrovanou komunikaci používající zastaralý protokol SSL v2 – komunikace využívající starší verzi protokolu SSL bude automaticky blokována.

note

Poznámka

Pokud máte aktivní možnost Nekontrolovat komunikaci s důvěryhodnými doménami, kontrola komunikace s těmito doménami bude automaticky vyloučena.

Kořenový certifikát

Kořenový certifikát – pro správné fungování kontroly SSL komunikace ve webových prohlížečích a poštovních klientech je potřeba přidat kořenový certifikát společnosti ESET do seznamu známých kořenových certifikátů (vydavatelů). Možnost Přidat kořenový certifikát do známých prohlížečů by měla být zapnuta. Pomocí této možnosti zajistíte automatické přidání kořenového certifikátu společnosti ESET do známých prohlížečů (například prohlížeče Opera nebo Firefox). Do prohlížečů využívající systémové úložiště kořenových certifikátů se certifikát přidá automaticky (například prohlížeče Internet Explorer).

V případě nepodporovaných prohlížečů certifikát exportujte pomocí tlačítka Zobrazit certifikát > Detaily > Kopírovat do souboru a následně jej ručně importujte do prohlížeče.

Platnost certifikátu

Pokud nelze ověřit platnost certifikátu pomocí systémového úložiště (TRCA) – v některých případech nelze certifikát webové stránky ověřit pomocí systémového úložiště kořenových certifikátů (TRCA). To znamená, že certifikát je někým samostatně podepsán (například administrátorem webového serveru nebo malou firmou) a považování tohoto certifikátu za důvěryhodný nemusí vždy představovat riziko. Většina velkých obchodních společností (například banky) používají certifikát podepsaný certifikační autoritou (Trusted Root Certification Authorities). Pokud vyberete možnost Dotázat se uživatele na platnost certifikátu (tato možnost je nastavena standardně), při navázání šifrované komunikace se zobrazí okno s výběrem akce. Pomocí možnosti Zakázat komunikaci využívající daný certifikát vždy zablokujete komunikaci s webovou stránkou využívající nedůvěryhodný certifikát.

Pokud je certifikát neplatný nebo poškozený – znamená to, že certifikátu vypršela platnost nebo nebyl správně podepsán. V tomto případě doporučujeme zakázat komunikaci využívající daný certifikát.

note

Názorné příklady

Následující články z ESET Databáze znalostí mohou být dostupné pouze v angličtině:

Upozornění na certifikát v produktu ESET

Při přístupu na webovou stránku se zobrazí informace: "Šifrovaná síťová komunikace: nedůvěryhodný certifikát"