ESET pomoć na mreži

Pretraga Srpski
Izaberite temu

Ikona na sistemskoj paleti

Neke od najvažnijih opcija podešavanja i funkcija dostupne su u glavnom meniju programa kada kliknete desnim tasterom miša na ikonu TRAY_ICON.


note

Da biste pristupili meniju ikone na sistemskoj paleti (oblast obaveštenja za Windows), uverite se da je režim pokretanja alatke Elementi korisničkog interfejsa podešen na „Kompletno“.

Pauziraj zaštitu – Prikazuje dijalog za potvrdu koji deaktivira Mašinu za otkrivanje, koja štiti od napada kontrolisanjem datoteka, veba i komunikacije putem e-pošte. Padajući meni Vremenski interval vam omogućava da odredite koliko dugo će zaštita biti deaktivirana.

Pauziraj zaštitni zid (dozvoli sav saobraćaj) – Prebacuje zaštitni zid u neaktivno stanje. Pogledajte Mrežu za više informacija.

Blokiraj sav mrežni saobraćaj – Blokira sav mrežni saobraćaj. Možete ponovo da ga aktivirate klikom na opciju Obustavi blokiranje svog mrežnog saobraćaja.

Napredno podešavanje – Otvara napredno podešavanje za ESET Endpoint Security. Da biste otvorili napredno podešavanje u glavnom prozoru programa, pritisnite taster F5 na tastaturi ili kliknite na Podešavanje > Napredno podešavanje.

Datoteke evidencije – Datoteke evidencije sadrže informacije o važnim programskim događajima koji su se dogodili i obezbeđuju pregled otkrivenih stavki.

Otvori ESET Endpoint Security – Otvara glavni prozor programa ESET Endpoint Security pomoću ikone na paleti (oblast obaveštenja OS Windows).

Vrati raspored prozora u prethodno stanje – Vraća prozor programa ESET Endpoint Security na podrazumevanu veličinu i poziciju na ekranu.

Režim boja – Otvara podešavanja korisničkog interfejsa gde možete da promenite boju za GUI.

Proveri da li postoje ažuriranja – Pokreće ažuriranje modula ili proizvoda kako bi se osiguralo da ste zaštićeni. ESET Endpoint Security automatski proverava ažuriranja nekoliko puta dnevno.

Osnovni podaci – Pruža sistemske informacije, obezbeđuje detalje o instaliranoj verziji programa ESET Endpoint Security, instaliranim modulima programa i informacijama o operativnom sistemu i sistemskim resursima.